​Aile dizimi, aile ilişkilerini anlamak, ilişkilerdeki dinamikleri keşfetmek ve olası sorunların çözümünde destek sağlamak amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Bert Hellinger tarafından geliştirilen ve Sistematik Aile Dizimi olarak da bilinen bu yöntem, ailedeki ilişkilerin derinlemesine analiz edilmesine ve kök nedenlerin ortaya çıkarılmasına odaklanır. 

​Aile dizimi terapisi, ailedeki ilişkilerin ve aile üyelerinin rollerinin görsel bir temsilini kullanır. Bu genellikle bir grup çalışması şeklinde gerçekleştirilir, ancak bireysel seanslar da mümkündür. Terapist veya eğitmen, katılımcılara aile üyelerini temsil etmek için odada pozisyon alarak veya semboller kullanarak düzenlemeler yapmalarını sağlar. Bu düzenlemeler, ailedeki dinamikleri ve ilişkileri daha açık bir şekilde gözlemlemeyi mümkün kılar. 

​Aile dizimi, ailedeki olası sorunların kökenine inmek ve genellikle kuşaklar arası geçişen davranış kalıplarını ortaya çıkarmak için kullanılır. Ailedeki geçmişte yaşanmış travmalar, kayıplar veya çatışmaların etkileri göz önüne alınarak, bu durumların aile ilişkilerine nasıl yansıdığı anlaşılır. Bu sayede, aile üyeleri arasında çözülmemiş sorunlarla yüzleşilir ve ailede sağlıklı ilişkilerin gelişmesi için yeni bir bakış açısı kazanılır. 

​Aile dizimi terapisi, ailedeki dengeyi sağlamak, sevgi, bağlılık ve kabul gibi temel ilişki dinamiklerini güçlendirmek amacıyla kullanılır. Ayrıca, aile üyeleri arasındaki çatışmaları çözmek, aile içindeki iletişimi iyileştirmek ve ailedeki her bireyin ihtiyaçlarını ve rollerini daha iyi anlamak için de etkili bir yöntemdir. 

​Gülsen Lale Ceylan ve Lale Eğitim Danışmanlığı, aile dizimi konusunda uzmanlaşmış bir eğitim danışmanlık merkezidir. Ailelerin ilişkilerini derinlemesine inceleyerek destek verirken, aile dizimi grup çalışmalarıyla katılımcılara rehberlik etmektedir. Bu grup çalışmaları, aileler arasında bağların güçlenmesini, iletişimin iyileşmesini ve sağlıklı ilişkilerin gelişmesini amaçlamaktadır.